Velkommen til Lambertseter Frivilligsentral

Lambertseter Frivilligsentral er en av Norges første frivilligsentraler, etablert i mars 1991 av Norges Røde Kors og bydel Lambertseter (Oslo kommune) i fellesskap. Driften ble evaluert etter tre år og var med og dannet grunnlaget for den statlig delfinanserte ordningen med frivilligsentraler i Norge fra og med 1995, da vår sentral ble en stiftelse.
Lambertseter Frivilligsentral er religionsnøytral og vi samarbeider med humanitære og kulturelle virksomheter og de kommunale tjenestesteder som det er naturlig å samarbeide med ut ifra vår egne satsingsområder.

Sommerstid holder vi til på Lambertseter gård som er en flott, gammel eiendom fra 1825, bygget om innvendig og tatt i bruk som samfunnshus i 1958.
Der skaper vi et hyggelig sommermiljø, med et enkelt daglig serveringstilbud og kulturelle arrangementer, for brukere som trenger et sted å gå til når det ellers er mye som er stengt om sommeren.
Her på bildet har vi hatt "flagglotteri" på en av våre sammenkomster og kjøpt nytt flagg til gårdens flaggstang.

Lokalisering - Åpningstid - Kontakt

Besøksadressen vår har høst og vinter i de senere år vært i Lambertseter kirke, Langbølgen 33, sentralt og lett tilgjengelig å komme til for rullator-og rullestolbrukere som vil snakke med oss om tjenester de trenger å få utført. I sommertiden fra St. Hans til midten av august er vi på Lambertseter gård, i hagen bak huset i godt vær. • Vi holder åpent hele året fra mandag til fredag fra 09:00 til 17:00 (kaféåpent fra kl. 10:00) og fra 11:00 til 15:00 på lørdager.

 • Vi kan nås på telefon 22 29 19 00 / 918 24 668 eller epost frivillig.lambertseter@gmail.com

 • Daglig leder Kai Adelsøn treffes på telefon 911 30 143 eller epost kai.adelson@online.noÅ få følge av en frivillig til legeiundersøkelser gir ekstra trygghet .

Samarbeid med bydel Nordstrand om fallforebygging

Vi tilbyr å skaffe fallforebyggende utstyr og montering av det.
Vinteren 2018 ble særlig utfordrende mht. fremkommelighet for hjemmesykepleiernes biler og på oppfordring fra bydelen sekket vi opp 200 plastsekker med singel for både å ha som ballast i bilene og til å strø med for at hjemmesykepleierne skal komme frem til sine brukere og også strø der for pårørende i boligen.

Våre helserelaterte en-til-en-tjenestetilbud

De overordnede retningslinjer og oppfølging ble lagt til avdelingen Frisam under Sosial-og helsedepartementet i 1995. Det var en-til-en-tjenestebehovene for trengende som ble evaluert. Det er fortsatt den mest retningsgivende oppgaven for vår sentral.Vi sier gjerne at våre frivillige kommer "i kjølvannet av" og supplerer med omsorg til brukerne til bydelens hjemmesykepleiere og ergo-og fysioterapeuters helsetjenester. Vi mottar også og utfører oppdrag fra andre helserelaterte etater i byen og fra pårørende det vi kan utføre ved innsats fra våre frivillige, så som ...


 • Følgetjenester til lege, tannlege, sykehus, røntgen og fysikalisk behandling

 • Besøks- rehabiliterings- og turvenntjeneste

 • Henting av hjelpemidler fra Oslo kommunens hjelpemiddellager, så som rullatorer, rullestoler, krykker, toalettforhøyere, hjertebrett etc.

 • Handletjenester, også på apotek, og henting på bibliotek

 • Bruddforebyggende virksomhet ved utkjøring og strøing av singel

 • Ufaglært (og ulønnet) praktisk bistand og bortkjøring av gjenstander til renovasjonHer er to av våre frivillige karer iferd med å sekke opp strøsingel som hjemmesykepleiernes biler kan ha som ballast og til strøing for å komme frem til sine brukere .

Integrasjonsarbeid, etablering av integrasjonsklubb i 2018

Siden 2016, da 77 flyktninger ble bosatt i vår bydel, har det foregått integrasjonsarbeid ved at vi er med i en styringsgruppe, vi har vært med og arrangere "Nabolagskvelder", og vi har frivillige med på leksehjelp med ungdommene.
Det tas også sikte på å bistå en "Integrasjonsklubb for kvinner, barn og ungdom", der innvandrere og flyktninger som selv har vært i Norge i en del år har ansvaret for selve driften men særlig også etnisk norske skal inviteres med og våre frivillige skal stå for temainnslag og lede turer.

Bli en frivillig!

Vi trenger hele tiden flere som utfører en-til-en-tjemester.Det finnes ikke "ansettelser", dvs. stillinger som frivillige. Alle tjenester utføres gratis. Vi kan derfor alltid trenge nye frivillige til de mange en-til-en-oppgavene vi påtar oss.
Vi tar derfor gjerne en prat med DEG hivs du kan tenke deg å tenke sånn at ...

"Noen ganger er det helt ålreit - å være noe for andre"!

Arrangementer/sosiale sammenkomster

Til "hverdags", med unntak av turer og sammenkomster, satser ikke vår sentral på å invitere til annet enn et lite og svært enkelt kafétilbud. Det å ha lokaler for å drive med håndarbeid, lese- og diskusjonsgruppe etc. for eldre ivaretar i vårt område et treff- / seniorsenter. Hjemmeværende småbarnsmødre søker de mange moderne kaféer i det store kjøpesenteret på Lamberseter. Distriktet har også et psykiatrisk dagsenter og på et annet nærliggende sted i forhold til vår base er det både et trimtilbud og enkel servering i Frisklivssentralen. Fritidsklubb for ungdom er det også på Lambertseter. De mange borettslag har også treffsteder med ukentlige samlinger.

Vi satser derfor heller på å ha arrangementer og sosiale sammenkomster for å motvirke ensomhet og å gi adspredelser, og da når det stillner med tilbud og det meste er stengt i jula, påsken og sommerferien og de andre nevnte steder er stengt på lørdager. Da tilbyr vi de eldre å komme til, eller om nødvendig bli hentet til sosiale sammenkomster. På sommeren er det også guidede turer utenbys og i vårt tilbud "Lambertseter eldreforum" har vi omvisninger i byen vår.

Vi har derfor i alle år invitert til, med en svært rimelig kostnad å delta på ... • "Lørdagskafé"-treff, med servering og underholdning.

 • To bussturer ut på landet i fellesferien.

 • "Sommerkafé" på Lambertseter gård, også med underholdningsinnslag.

 • 2. juledagsmiddag 26. desember for de som ønsker mer selskap i jula

 • "Romjulshygga", med dans og moro 30. desember.

 • Påskehygga", dagen før Skjærtorsdag med sang, dans og servering.

 • "Gi-en-dag", servering og underholdning til Nordseterhjemmets dagsenter og Lambertseter sykehjem.
  Frivillige fra oss stiller der og på lørdagskafèer på Nordseter sykehjem.

Marmorberget samlokaliserte boliger

Faste ukentlige kafétilbud har vi derimot to dager i uka, noe som begynte i 2003 på Marmorberget samlokaliserte boliger som er en bemanningforsterket boenhet. Vi eier og drifter også en drikkevareautomat der med kakao og kaffe. Tilbudene på Marmorberget fyller et reelt behov som både beboere og de ansatte der setter stor pris på.
Beboerne får til svært lave priser nystekte vafler og kaffe og utpå dagen er det suppeservering på onsdager og middager på fredager.

NRK's TV-aksjon - totalansvar for den lokale basen med 95 roder

Siden 1999 har vår frivilligsentral hatt alt ansvar for å informere utad, rekruttere også i samarbeid med to grunnskoler og gjennomføringen av aksjonene ut ifra en base som er i Lambertseter kirke. Da vi satser på å rekruttere barnefamilier til å gå med bøsse så er det helt opp til 150 som utfører denne flotte frivilligheten.
Etter endt runde har vi satset på god og varm servering til de mange som har vært ute med bøsse i det kalde høstværet.

Drift av parsellhage

En prosjektmedarbeider og en frivillig står for tildeling av parseller for grønnsaksdyrking i et område i Lambertseterparken. 22 parseller er tildelt, og også dette tilbudet inngår i integrasjonsarbeidet.

Sykdomsforebyggende tiltak i 60+-gruppe og DNT's nærturgruppe

Promoteringstiltak for en 60+-gruppe på Lambertseter som får de eldre med på tur, der friviligsentralen står for avsluttende temamøter, er oppstartet i 2018. Lambertseter Frivilligsentral vil administrere denne 60+-gruppe på Lambertseter økonomisk.

Tiltak for vanskeligstilte barnefamilier

I samarbeid med barnevernstjenesten i bydelen har vi tidligere hatt en barnevaktordning og vil gjerne oppta den igjen dersom DU er en av dem som kan tenke seg å bli med på det som frivillig ved å gi tilbud til barn. Vi har nå, og i mange år før, hatt utdeling av matvarepakker til jul og i en del år har vi sørget for at barn i økonomisk vanskeligstilte familier får bli med på turer, blant annet til Tusenfryd.

Før 17.mai-tog - for de små og samarbeid med aktivitetsskolen (SFO)Opptil 1200 barn har vært med på barnetog for de små gjennom de 15 åra som Lambertseter Frivilligsentral har stått for et slikt tilbud til barnehagenbarn og 1.klassene ved barneskolene i vårt område. Vi samarbeider med de deltakende, skolekorpset og menigheten om hele dette opplegget, som avsluttes ved kirken med utdeling av is til alle barna som har gått i toget. Etter-toget-samlingen inneholder selvsagt også at vi synger "Ja, vi elsker" og "Norge i rødt, hvitt og blått" sammen.
Vi har også samarbeidet med aktivitetsskolen, som å ha besøk av dem på Lamberstseter gård til kinoforestillinger, vandreomvisninger i nærområdet til historiske steder og på gården forteller vi dens historie og viser gamle gårdsgjenstander. Servering av saft og boller hører også med.